Vítáme Vás

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Příbram. Vznikla 1.7.2015 sloučením Pečovatelské služby města Příbram, Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře, azylového domu a Poradny města Příbram. Její hlavní předmět činnosti a okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny zřizovací listinou.

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tyto sociální služby:

  • pečovatelská služba
  • domovy pro seniory
  • azylové domy
  • odborné sociální poradenství
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 Organizace také zajišťuje péči o předškolní děti a děti se specifickými potřebami v Městských jeslích a rehabilitačním stacionáři.

Sídla zařízení:

Dům s pečovatelskou službou – Hradební 69, Příbram I

Dům s pečovatelskou službou – Průběžná 143, Příbram III

Dům s pečovatelskou službou – Nádvoří Msgr. Korejse 155, Příbram VI - Březové Hory

Dům s pečovatelskou službou – J. Drdy 494, Příbram VII

Dům s pečovatelskou službou – Brodská 100 – 102, Příbram VIII

Domov seniorů - K Dolu Marie 154, Příbram VI,

Azylový dům - Na Vyhlídce 268, Příbram IV

Sociální poradna - Čs. Armády č. 5, Příbram IV

Městské jesle a rehabilitační stacionář - Bratří Čapků 277, Příbram VII

 

Dobrovolnická činnost - Domov seniorů na Březových Horách přijímá zájemce o dobrovolnickou činnost v organizaci. V případě zájmu se obraťte na vedoucí DD Mgr. Lenku Procházkovou (318 660 288, prochazkova@senioripribram.cz) nebo na Ing. Janu Pelikánovou (318 629 057, pelikanova@senioripribram.cz).

Organizace obdržela v roce 2015 dar od Nadačního fondu Veolia ve výši 96.200,- Kč na financování projektu "Nejsme sami". V rámci tohoto projektu byl zorganizován dotovaný pobyt pro seniory v Mariánských Lázních od 8.10.2015 do 11.10.2015.ÚVOD | O NÁS | SLUŽBY | FOTOGALERIE | SAZEBNÍK ÚKONŮ | DOKUMENTY | NAPIŠTE NÁM | KONTAKTY | PRO ZAMĚSTNANCE | ADMIN

2007 © Copyright     DIRTECHO MEDIA s.r.o. | Pribram.cz